Algemeen

Fris in Zee vzw is een organisatie die het recreatieve zwemmen in evenementen voor haar rekening neemt.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Fris in Zee vzw respecteert de privacy van alle deelnemers, leden, ouders van leden, vrijwilligers, de gebruikers van haar site en sociale media. Daarom dragen we er ook  zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Fris in Zee vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR)

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

Privacy verklaring

 1. Wie verzamelt de persoonsgegevens?

Fris in Zee vzw
Sluizenstraat 151
8450 Bredene
België

Ondernemingsnummer: 0464.961.481

Email: info@nieuwjaarsduikebredene.be

 1. Waarom verzamelen we je gegevens?

Bij deelname aan de Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Fris in Zee vzw worden alle relevante contactgegevens opgevraagd, zodat wij de nodige registratie kunnen doen.

Om u optimaal op de hoogte te houden van deze leuke event sturen we u graag relevante en actuele berichten via nieuwsbrieven. Daarnaast brengen wij u ook op de hoogte via sociale media van de vzw.

Een sportclub kan ook niet werken zonder de hulp van de vele vrijwilligers, om te voldoen aan de vrijwilligerswetgeving registreren we ook hier de relevante persoonsgegevens.

Elke bijkomende financiële steun is natuurlijk welkom voor de club, daarom vragen wij ook subsidies aan voor onze werking en opleidingen. Om deze te bekomen moeten wij ook de nodige staving doen en worden er ook hier persoonsgegevens gedeeld.

 1. Welke gegevens verzamelen we?

Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.

 De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of die van een derde partij zoals Microsoft One drive en/of Google drive. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 Wij verzamelen:

 • Identificatiegegevens (naam , voornaam, e-mailadres)
 • Financiële identificaties (bankrekeningnummer)
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht)
 • Medische opmerkingen
 • Facturatiegegevens (bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, adres)
 • Beeldmateriaal (foto’s, filmpjes, …)
 • Deelnames aan activiteiten (sportief en recreatief)
 • Bezoek aan website of sociale media
 1. Cookies

Onze website NieuwjaarsduikBredene.be maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe u als bezoeker de website gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde computers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 1. Verstrekking aan derden

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met een derde partij. Dit gebeurt enkel in het kader van de reguliere activiteiten van Fris in Zee vzw.

De verwerking en opslag van deze gegevens wordt in nauw overleg bepaald tussen beide partijen. In enkele gevallen kan de informatie ook intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Zo maken wij gebruik van volgende derde partijen:

 • Sporta federatie vzw, Boomgaardstraat 22, Antwerpen
 • Verzekeringsmaatschappij Ethias, Prins Bisschopssingel 73, Hasselt
 1. Autoriteiten

Het is mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen, inclusief de inhoud van je communicatie om:

 • autoriteiten op de hoogte te brengen van bepaalde elementen uit de persoonsgegevens
 • fraude te detecteren
 • te reageren op een juridische procedure, waaronder rechtshandhaving
 1. Kinderen

Bij specifieke activiteiten voor personen jonger dan 16 jaar worden gegevens opgeslagen die nodig zijn voor de identificatie. Het gaat hier om de naam van deze persoon, adres ouders of wettelijke vertegenwoordiger en telefoonnummer ouders/wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Bewaartermijnen

Fris in Zee vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Fris in Zee vzw verbindt zich ertoe deze gegevens niet langer dan 3 jaar bij te houden:

 • Persoonsgegevens mbt deelname activiteit
 • Inschrijvingen evenementen georganiseerd door Fris in Zee vzw

Fris in Zee vzw zou ook graag de historiek van de evenementen bijhouden en zou daartoe beeldmateriaal willen bewaren voor een termijn van 15 jaar. Dit met als doel om onze evenementen en aankondigingen te kunnen animeren met beeldmateriaal.

 1. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Fris in Zee vzw van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten
 1. Je rechten omtrent je gegevens

Wij bieden iedereen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie bovenstaande contactgegevens.

 1. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 1. Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op de werking van Fris in Zee vzw.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze werd laatst aangepast mei 2022.